Thursday, April 14, 2016

黃百鳴不想人知的股壇十年

免費早餐 - 渾水
黃百鳴不想人知的股壇十年
2016年04月13日
《十年》得獎,個個電影人擁出來說三道四,而這班人都有幾個共通點,就是好多都無睇過套戲,又是以電影金主自居。站在電影金主角度去睇電影,其實即係用錢的角度睇電影,佢哋覺得一套好電影要有大資金投資先可以拍出來。不過,藝術的東西,我識條鐵咩?到底好電影係咪要有大水喉,我唔知。然而,大家不妨看看黃百鳴的投資資金從何而來,一起回顧黃百鳴的股壇十年。
這十年來,跟黃百鳴有關的股票有兩隻,一隻係9號,現在叫「長和國際實業」,十年前還是叫「東方娛樂控股」。另一隻係天馬影視(1326),2015年頭是一隻創業板股票8039。2007年7月東方娛樂做了一次「每二股供一股」的供股,認購價0.5元,折讓五成,集資九千萬元。
去到2008年7月,東方娛樂又來一次供股,今次是「每十股供十九股」,認購價0.1元,折讓七成,今次集資逾1.5億元。今次的供股對散戶來講非常進取同非常逼人,是一次大比例大折讓的供股,如果散戶不跟供,股權就會被攤薄,看來公司花錢花得有點快和急。之後公司換了董事局班底,所以跟黃百鳴未必相關。
不過,這抹殺不了一個事實,就是黃百鳴任內公司多次使用財技供股集資,去拍電影、出糧俾自己。至於這筆錢,是來自散戶供股供出來,所以黃百鳴自然可以善用上市公司地位,去集資拍大製作,因為錢是來自股票市場,是來自散戶。
至於他現在的那隻天馬影視,任內沒有大財技動作,大概是因為黃生年事已高,近七十歲所以也不再活躍搞股票。現在還是處子之身,未被污染;不過,正如曾主席所講,time lies.See Why.有很多東西都不宜說得太早。
我覺得《十年》的技術拍得不怎麼樣,不過有劃時代意義。至於今日被看輕的朋友,要記住:君子報仇,十年未晚。十年之後的光景大家未必知道,我自己就相信錢不是最重要,只要有心,就會有好電影。
作者為九十後財經傳媒人、粗讀經濟學的偽文青 https://www.facebook.com/muddydirty...

No comments:

Post a Comment

電費平貴的Formula E 免費早餐: 徐家健

免費早餐: 徐家健 電費平貴的Formula E 2012-12-08 我本身係一個電車男,一年又一年親身到現場支持電動方程式賽車Formula E,係好合理嘅。說過了,合理的創新formula就是要好玩。從供應角度看,賽車與房車之間的技術轉移有互補作用,幾十年前...