Wednesday, May 4, 2016

深度調查石油氣跟著大佬去定價

免費早餐 - 徐家健
深度調查石油氣跟著大佬去定價
2016年05月03日
聲嘶力竭痛斥霸權可恥容易,深入淺出分析壟斷因果艱難。批評過《香港01》帶著學者去亂噏,找兩個能源及統計學者評論油企有否合謀定價,深度01變亂噏24。難得是方丈唔小器,今次帶埋我去深度調查香港的石油氣市場。唔係亂噏,本地石油氣市場有follow-the-leader pricing之嫌。深度演繹,行家叫佢做tacit collusion,律師稱之為conscious parallelism;淺度翻譯,偽ABC講「領導」都要有R音,真MK妹話:「跟著大佬去定價」。跟大佬犯法呀?MK那種契哥契妹契上癮未算犯法,做生意定價跟大佬又點跟先出事?
在美國,行家都知道汽油零售價有像鋸齒一樣的周期性升降:價升一次過升,價降逐步下降。研究這所謂Edgeworth Cycles現象的專家同事對我話,這油價周期只集中出現於有Speedway與Quick Trip兩位連鎖式油站大佬的中西部城市,結論是周期性升降現象要靠有足夠市場佔有率的大佬領導。
然而,有大佬定價並不等同霸權可恥。經濟學角度分析,價格周期可以是寡頭市場價格競爭的結果。競爭法觀點處理,可參考去年美國四大電訊商被控手機短訊合謀定價一案。法官在判詞強調,員工電郵紀錄冇證據顯示,電訊商有協調定價,而沒有協議的「跟著大佬去定價」本身並無犯法,反壟斷法亦不應要求企業有責任鬥過你死我活,原因是假如企業在未經協調下失去自行定價的自由,後果與公用事業利潤管制無異。
喺香港,立法會文件透露,政府早知石油氣跟著大佬去定價:「自1999年起,本地一家主要的石油氣供應商自發地設立家用石油氣的價格調整機制……據我們觀察,市場上其他油公司的家用中央石油氣定價及樽裝石油氣批發價大致跟隨該公司的價格調整」。說過了,香港競爭法針對的也是經協調做法的合作。然而,「跟大佬」跟到又入會又公布收費就可能出事,事關《第一行為守則指引》亦提到:「業務實體可透過行業協會或專業機構的活動進行合謀定價。舉例而言,行業協會可能向成員發出價格上的建議及/或向成員公布(可能不具約束力的)收費表。由於這些安排與協會成員間的直接協議或經協調做法可能並無實質差異,行業協會上述不具約束力的價格建議或收費表相當可能會被評估為具有損害競爭的目的。」
全港有約50萬戶使用石油氣的家庭,當中近半係中央石油氣,部分更是公屋戶。除非搬屋,價格再透明,居民的選擇都只有用多或用少。石油氣需求彈性低,供應商合謀定價誘因自然大,加上價格調整機制形同收費表,石油氣比汽油更值得競委會留意。
作者為香港亞太研究所經濟研究中心成員
美國克林信大學經濟系副教授及資訊經濟計劃附屬學者
逢周一至五刊出

No comments:

Post a Comment

黃牛經濟學之 當非牟利遇上真茂利 免費早餐: 徐家健

估不到,港人竟會有支持實名制的一日。 欄友梁天卓問港樂應否杜絕久石讓的黃牛?想學炒黃牛的經濟分析,可先重溫張五常多年前一篇文章:「音樂劇的老闆及他們的票房無從判斷誰是本地人,誰是願意出高價的遊客。他們於是一隻眼開一隻眼閉地讓黃牛組織先購入一兩年的門票。 黃牛組織有不同的...