Tuesday, November 22, 2016

美元強勢的兩個疑問 免費早餐 - 曾國平

免費早餐 - 曾國平 
美元強勢的兩個疑問
2016年11月21日
匯率從來是相對價格,比較對象要講明,單講一隻貨幣價值上升沒有意義。近日傳媒緊貼報道人民幣兌一美元貶值下試6.89,同時發生是聽起來悶蛋得多的是美元和港元一升再升。
人民幣弱美元強,可以是中國經濟減速出口衰弱的反應,也可以是美元另有原因轉強。事實上,美元不只兌人民幣升,美匯指數(即同時跟多隻貨幣比較)亦屢創新高,3年來大約升了25%。
差不多於兩年前,在本欄寫了一篇《美元強勢的前因後果》,從供求角度解釋過美元強勢的現象。美國經濟前景比較樂觀,資金湧到美國增加美元需求,本地投資消費上升又令美元在外匯市場的供應下跌,加上加息預期,是以美元升個不停。
無謂炒冷飯,今日想提出一短一長的另外兩個問題。
短的,看美國總統選舉前後的表現。繼9月的窄幅上落,美元兌主要貨幣的匯率在10月升足一個月,到11月初,美國總統選情逐漸緊張之際,升幅中止。選舉當晚,美國東岸時間深夜之時,美元匯率更一度急跌,但選舉結果逐漸明朗後,就立即反彈上升至今。為甚麼?
流行的說法是特朗普將加快加息步伐,和將增加政府基建開支,兩者都令美元回報上升。之但係特朗普的政策暫時都係得個講字(貨幣財政政策唔係總統話想點就點),這個解釋有點牽強。
我的看法跟股票市場一樣,是市場恐懼選舉結果太接近甚至引起漫長糾紛,美元資產要明顯跌價才有人肯買,到了不確定性消除以後,資產價格即時反彈。
長的,看近年趨勢。匯率有明顯的「長擺」(long swing)特性,持續上升和下跌可以維持幾年時間。經歷過金融危機時的大跌,美元和英鎊的匯率指數都在2011年開始重拾升軌。
英國今年夏天脫歐後,升軌完結,匯率低迷至今;美國選出了特朗普,匯率短暫下跌過一個晚上後,再創新高。傳媒一直將兩件事相提並論,何以匯率有如此不同的反應?
英國脫歐據說沒有詳細計劃,美國的特朗普也好像矇查查,兩者看起來似乎性質相近,潛在破壞力其實大有分別。
英國脫歐有回頭的機會近乎零,英國經濟將長期受到各種打擊威脅,是難以修復的創傷,反而特朗普至少有4年任期限制(甚至彈劾),政策效果再差,美國經濟也有止蝕的機會。
大家又有甚麼好答案?
作者為香港亞太研究所經濟研究中心成員/美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

No comments:

Post a Comment

電費平貴的Formula E 免費早餐: 徐家健

免費早餐: 徐家健 電費平貴的Formula E 2012-12-08 我本身係一個電車男,一年又一年親身到現場支持電動方程式賽車Formula E,係好合理嘅。說過了,合理的創新formula就是要好玩。從供應角度看,賽車與房車之間的技術轉移有互補作用,幾十年前...